Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 40/05
Počet hospitalizací se v posledním desetiletí s mírnými výkyvy zvyšuje (od roku 1995 o 9 %), naopak průměrná ošetřovací doba postupně klesá, z 9,5 na 7,5 dne. V roce 2004 vykázaly nemocnice 2 337 716 hospitalizací, přes 29 % pacientů bylo operováno. Nejčastějším důvodem léčby jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy.

Souhrnný report