Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 43/05
Počet ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 9,9 % (tj. 1 458 397 ošetření - vyšetření), nárůst byl zaznamenán také u počtu léčených pacientů s nádorovým a nenádorovým onemocněním (o 5 %). Aktuální informace dále přináší údaje o počtu nově přijatých s nádorovým onemocněním k léčení, o počtu nově přijatých s nenádorovým onemocněním k léčení, o druhu terapie, o počtu přístrojů. Údaje jsou za Českou republiku a za jednotlivé kraje.

Souhrnný report