Činnost oboru alergologie v ČR v letech 2002 - 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 42/05
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále vzrůstá. Nejvýraznější nárůst se projevil u diagnózy astma bronchiale, za období 2002 - 2004 činil 27 %.

Souhrnný report