Činnost praktických lékařů pro dospělé v ČR v letech 2000 - 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 41/05
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací praktických lékařů (PL)a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů v letech 2000 - 2004. Na 1 PL připadá v průměru 1550 pacientů, kteří navštíví svého lékaře 6krát za rok. Počet dispenzarizovaných pacientů pro sledované nemoci pravidelně vzrůstá.

Souhrnný report