Činnost oboru očního v ČR v letech 2000 - 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 49/05
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále vzrůstá. Nejvýraznější nárůst se projevil u diagnózy glaukom, za období 2000 - 2004 činil 37 %.

Souhrnný report