Odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 50/05
Tato Aktuální informace prezentuje odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004. ÚZIS ČR vypracoval tento odhad na základě podkladů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí, dalších vybraných rezortů, ČSÚ a ekonomických výkazů ÚZIS ČR. Výdaje jsou uvedeny v obvyklém rozdělení na veřejné a soukromé, soukromé výdaje jsou oproti obvykle publikované formě rozšířeny o dary zdravotnickým zařízením a o odhad pojistných plnění v rámci soukromého zdravotního pojištění

Souhrnný report