Vrozené vady u narozených v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 51/05
V České republice se v roce 2003 narodilo 3 817 dětí s vrozenou vadou, což představuje 407,43 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Vrozené vady se častěji vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak vady pohlavních orgánů. V ÚZIS ČR došlo k některým změnám ve zpracování a hodnocení dlouhodobého trendu je obtížné.

Souhrnný report