Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 52/05
Tato Aktuální informace uvádí počet pracovišť a jejich personální zabezpečení, dále počty převezených pacientů a počty ujetých kilometrů a sanitních vozidel. V roce 2004 bylo převezeno celkem 4 455 751 raněných, nemocných a rodiček, což činilo 4 365 pacientů na 10 000 obyvatel.

Souhrnný report