Zpráva o rodičce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 55/05
Úhrnná plodnost žen v České republice v posledních letech stoupá, v roce 2004 připadlo na jednu ženu 1,23 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu dětí živě narozených mimo manželství (30 %) a nárůst podílu porodů císařským řezem (16,3 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

Souhrnný report