Zpráva o novorozenci 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 56/05
Počet živě narozených dětí v České republice v roce 2004 vzrostl na 97 664, hrubá míra porodnosti byla 9,57. Porodní váha většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Pokračuje nárůst podílu dětí s porodní hmotností do 2500 gramů. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.

Souhrnný report