Zastoupení nádorů nahlášených při úmrtí

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 60/05
Tato Aktuální informace uvádí do problematiky vykazování zhoubných novotvarů pouze na základě Listu o prohlídce mrtvého (tzv. DCO případy) a analyzuje situaci zastoupení DCO případů v jednotlivých okresech České republiky od roku 1990. Podíl těchto případů na celkovém počtu hlášených nádorových onemocnění je důležitým ukazatelem úplnosti onkologické registrace. Nejvyšší zastoupení DCO případů má Praha a okresy Středočeského a Libereckého kraje, nejnižší okresy Moravskoslezska.

Souhrnný report