Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 63/05
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2004 celkem 241 983 osob (přepočtený počet), z toho v nestátních zdravotnických zařízeních 3/4 osob. V lůžkových zařízeních působilo 60 % všech pracovníků, v samostatných zařízeních ambulantní péče 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií (zákon č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.), podle druhů zařízení, zřizovatelů a rezortů.

Souhrnný report