Světové šetření o zdraví (4. díl) - Ekonomický status domácností a výdaje na zdraví

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 02/04/19
Celkové výdaje a jejich složení. Výdaje na zdraví a jejich složení. Výdaje na zdraví a jejich dopad na ekonomickou situaci domácnosti. Skupiny domácností a výdaje na zdraví. Rozdíly v ekonomické situaci domácností nejsou teoreticky příliš veliké a současný zdravotnický systém celkem dobře ochraňuje občany před nepřiměřenými výdaji na zdraví. Do výběru se častěji nedostaly domácnosti s problematickým ekonomickém postavením a výdaji na zdraví. Vždy je nutné přihlédnout i k důsledkům pro ohrožené skupiny bez ohledu na relativní velikost těchto skupin v populaci.

Souhrnný report