Světové šetření o zdraví (5. díl) - Úvod k rizikovým faktorům zdraví. Nadváha a obezita.

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 03/04/19
Rizikové faktory zdraví zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění. Faktory zjišťování základních biometrických veličin, životního stylu a prostředí, ve kterém domácnosti respondentů žijí. vysoký dopad na nemocnost a úmrtnost u nepřenosných onemocnění; nadváha a obezita, kouření, nadměrná spotřeba alkoholu, nevhodná výživa, nedostatečná fyzická aktivita, rizikové faktory životního prostředí (omezený přístup k pitné vodě a základnímu hygienickému vybavení a znečištění vzduchu používáním pevných paliv).

Souhrnný report