Úrazy a úrazovost v ČR v letech 1995 - 2002

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 04/04/19
Úraz jako zaviněné výrazné zhoršení zdravotního stavu jedince. Úrazy z hlediska pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost pro poranění a otravy podle klasifikace zaměstnání. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle Českého statistického úřadu. Úrazy sledované podle statistických výkazů chirurgických ambulancí. Úrazy podle statistických výkazů o hospitalizaci. Úrazy podle statistiky zemřelých. Úrazy dětí. Úrazy starších lidí. Dopravní nehody. Pracovní úrazy. Přehled informačních zdrojů o úrazech: Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, vyd. ÚZIS ČR. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR, vyd. ČSÚ, Roční výkaz o činnosti zdravotnického zařízení - obor chirurgie (o úrazech s následným ambulantním ošetřením), vyd. NZIS, výstupní data z Registru hospitalizovaných vedeného v ÚZIS, publikace "Zemřelí" (vyd. ÚZIS ČR) na podkladě dat ČSÚ "Přehled nehodovosti v silničním provozu na území ČR", vyd. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

Souhrnný report