Světové šetření o zdraví (7. díl) - Výživa a fyzická aktivita

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 06/04/19
Přehled základních výsledků výskytu rizikových faktorů zdraví úzce souvisejících s tělesnou hmotností a dalšími rizikovými faktory. Jednalo se o výživu (stravovací návyky) a fyzickou (pohybovou) aktivitu. Veškeré fyzické aktivity byly prováděné v práci, doma, při přesunu z místa na místo i ve volném čase. Aktivity byly rozděleny podle stupně námahy na: velmi namáhavé (zahrnují např. běh nebo výkopové práce), středně namáhavé (zahrnují např. plavání nebo uklízení a chůzi). Každá aktivita musela trvat minimálně 10 min. vcelku. Respondenti odpovídali, kolik času strávili každou ze tří aktivit času průměrně v jednom dni během posledního týdne.

Souhrnný report