Předběžné ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 08/04/19
Data podle statistického výkazu E (MZ) 6-12 pro ekonomiku zdravotnických zařízení. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek nemocnic. Pohledávky a závazky z obchodního styku.

Souhrnný report