Nemocnice České republiky v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 09/04/19
Akutní lůžková péče byla až do roku 2003 zajišťována převážně ve státních zařízeních, která soustřeďovala téměř 80 % nemocničních lůžek. Od 1. ledna 2003 byly v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb. převedeny okresní nemocnice do kompetence krajů, v ojedinělých případech obcí. Ve státních zařízeních zůstalo jen 30 % veškeré nemocniční lůžkové kapacity.Síť nemocnic, její složení a lůžkový fond nemocnic. Využití lůžkového fondu podle velikosti lůžkového fondu, podle zřizovatele a podle druhu.

Souhrnný report