Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 10/04/19
Údaje o zdravotní péči cizinců na území České republiky vychází, stejně jako v loňském roce, z výkazu V (MZ) 1-01, který vyplňují všechny nemocnice bez ohledu na zřizovatele. Zahrnuti nejsou cizinci, kteří mají zdravotní péči hrazenou ze zákonného zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami v České republice. Počet ošetřených zahraničních pacientů. Národnostní složení. Náklady na léčbu pacientů.

Souhrnný report