Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 11/04/19
Metodika šetření. Výsledky šetření za rok 2003. Průměrný počet hodin na jednoho lékaře. MZ ČR spolu s MPSV ČR rozhodlo o sledování a vyhodnocování novelizace zákoníku práce z r.2000 v oblasti nově upravených podmínek a limitů práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů. Záměrem šetření je zjišťovat, jak zaměstnavatel a zaměstnanec - lékař v konkrétním oboru dodržuje limity hodin práce přesčas a pracovní pohotovosti. Sběrem, zpracováním a analýzou dat byl pověřen ÚZIS ČR.

Souhrnný report