Hospitalizovaní a zemřelí na infarkt myokardu v ČR v letech 2001 - 2002

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 13/04
Tato aktuální informace (AI) navazuje na AI 20/2002 a doplňuje ji o další dva zpracované roky. Byly zde užity údaje z Národního registru hospitalizovaných. Uvedená data jsou z nemocnic všech resortů. Nemoci oběhové soustavy jsou, jako příčina hospitalizace, trvale na prvním místě a jejich počet neustále stoupá. Hospitalizovanost. Hospitalizační letalita- historické minimum.

Souhrnný report