Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 16/04

Informace o činnosti oboru dětského a dorostového v ambulantní péči podle výkazu A (MZ) 1-01 za rok 2003. Počet ošetření - vyšetření, převážnou část (76,9 %) tvořila ošetření léčebná. Maximální hodnoty dispenzarizovaných pacientů v ČR a krajích. Zjištěná onemocnění a vady na 1 000 dětí (0-14 let) a 1 000 dorostu (15-19 let).Souhrnný report