Zdravotnická zařízení v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 18/04
Od 1.1.2003 byla v souladu se zákonem č. 290 / 2002 Sb. převedena většina zařízení spravovaných okresními úřady do kompetence krajů, malá část do přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví, případně měst a obcí. V důsledku toho ve zdravotnictví výrazně posílil nestátní sektor, v kompetenci státu zůstávají nadále jen zařízení, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány. Ambulantní péče. Lůžková péče Zvláštní zdravotnická zařízení. Hygienická služba.

Souhrnný report