Světové šetření o zdraví (10. díl) - Zdravotní stav

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 19/04
Celkové zdraví. Zdraví ve vybraných oblastech. Vztah mezi ukazateli zdraví. Respondenti nejlépe hodnotili osobní péči a mezilidské vztahy, nejhůře bolest a pohyblivost.

Souhrnný report