Ambulantní péče oboru gynekologie a činnost ženských oddělení nemocnic v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 20/04
Údaje o činnosti oboru gynekologie v ambulantní péči a ženských oddělení nemocnic jsou čerpány z výkazu A (MZ) 1-01 a L (MZ) 3-01 za rok 2003. Výkaz vyplňuje samostatně každá ambulantní gynekologická ordinace (oddělení, pracoviště) včetně ambulantních částí nemocnic, ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Činnost oboru gynekologie v ambulantní péči. Činnost ženských oddělení nemocnic. Porodnická činnost. Gynekologická činnost.

Souhrnný report