Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 21/04
Tato aktuální informace navazuje na již publikované údaje (AI č. 8), které byly nyní zpřesněny, doplněny a rozšířeny o nemocnice, řízené ostatními centrálními orgány. Poskytnutá data vycházejí z účetnictví zpravodajských jednotek. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví v období od 31.12.2000 do 31.12.2002. Vývoj nákladů na sledované nákladové položky. Struktura nákladů. Nákladová rentabilita. Pohledávky a závazky z obchodního styku.

Souhrnný report