Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 23/04
Od r. 2000 je statisticky sledováno 60 druhů přístrojů v 10, při podrobnějším členění v 18 skupinách. V žádné skupině sledovaných přístrojů nedošlo k dramatickému přírůstku nebo poklesu jejich počtu, změny se pohybovaly v jednotkách, u vícečetných skupin v desítkách kusů. Přetrvával trend dalšího vybavování zubních ordinací novými rentgeny. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k nepatrnému zvýšení podílu přístrojů zakoupených formou leasingu.Zastaralé" jsou především přístroje, jejichž funkce postupně přebírají dokonalejší a modernější komplety vyšších kategorií.

Souhrnný report