Patologie a soudní lékařství - činnost v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 25/04
Za obory patologie a soudní lékařství byla v roce 2003 návratnost výkazů o činnosti, stejně jako v roce předchozím, 100%. Pitvy, počet, průměrný počet na 1 pracoviště patologie a soudního lékařství, podíl pitvaných z počtu zemřelých. Průměrný počet osob s pozitivním nállezem ethanolu při toxikologickém vyšetření na 1 pracoviště patologie a soudního lékařství. Toxikologie.

Souhrnný report