Potraty v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 28/04
Jako od roku 1990 každoročně, i letos můžeme konstatovat, že počet potratů v České republice opět poklesl. Tento dlouhodobý trend je velice kladně hodnocen laiky i odborníky a je téměř výhradně způsoben úbytkem prováděných miniinterrupcí. Stabilní se zdají být počty samovolných potratů a jen velmi mírně klesají počty mimoděložních těhotenství.

Souhrnný report