Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení, poskytujících ošetření pacientům užívajícím psychoaktivní látky

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 29/04
Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů ? léčebny pro dlouhodobě nemocné, léčebny TRN, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, ostatní (úzce oborově zaměřené) odborné léčebné ústavy, ozdravovny a hospice. Úhrnný počet 23 352 lůžek v těchto zařízeních byl rozdělen do následujících oborů:

Souhrnný report