Světové šetření o zdraví (11. díl) - Vstřícnost zdravotnického systému - úvod

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 31/04
Vstřícnost jako mnohorozměrný fenomén. Identifikováno a zjišťováno osm základních složek: důstojné zacházení, důvěrnost osobních údajů, srozumitelná komunikace, zapojení do rozhodování (patřících pod oblast úcty k člověku) a dostupnost zdravotní péče, možnost volby poskytovatele, kvalita prostředí a základního vybavení, kontakt s okolím a udržování zvyků (spadajících do oblasti orientace na klienta). Seznam a popis složek.

Souhrnný report