Využití internetu ve zdravotnických zařízeních v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 33/04
Využití a přístup zdravotnických zařízení k internetu. Komunikace s pacienty, lékárnami, pojišťovnami a s ostatní administrativou a k získávání odborných a jiných informací.

Souhrnný report