Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru v ČR v letech 2000 - 2002

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 35/04
Tato aktuální informace (AI) navazuje na AI č. 24 z roku 2001, AI č. 15 z roku 2002 a AI č. 10 z roku 2003. Jsou v ní doplněna data za další zpracovaný rok - 2002. Hospitalizace a počet hospitalizací. Specifická hospitalizovanost, úmrtnost a ošetřovací doba u zlomenin proximálního femuru v nemocnicích ČR.

Souhrnný report