Činnost oboru psychiatrie 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 37/04
Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru psychiatrie na 10 000 obyvatel. Struktura počtu prvních ošetření ve sledovaném roce. Vybrané diagnózy, incedence a prevalence. Data čerpána z ročního výkazu.

Souhrnný report