Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 38/04
Nově hlášené případy nemocí z povolání (nově vzniklá profesionální onemocnění a ohrožení nemocí z povolání) podle regionu vzniku a podle seznamu nemocí z povolání. Sběr provádí Centrum hygieny práce a nemocí z povolání SZÚ, které vede Centrální registr nemocí z povolání. Data dále zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Výskyt nemocí z povolání podle odvětví ekonomických činností v roce 2003.

Souhrnný report