Ošetřovatelská následná lůžková péče v ČR v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 39/04
Návrh vyhlášky MZ ČR o minimální síti zdravotnických zařízení. Státem garantovaná síť poskytovatelů zdravotní péče). Potřeba ošetřovatelských lůžek pro přestárlé, chronicky nemocné a nesoběstačné občany.

Souhrnný report