Světové šetření o zdraví (12. díl) - Hodnocení vstřícnosti českého zdravotnického systému

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 40/04
Metodika WHO pro hodnocení nemedicínských aspektů léčby nazývaná vstřícnost zdravotnického systému. Popis vstřícnosti zdravotnického systému a dalších aspektů poskytované zdravotní péče v České republice tak, jak je viděli občané-pacienti.

Souhrnný report