Světové šetření o zdraví (13. díl) - Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 41/04
Cíle zdravotnictví a jejich důležitost pro občany. Celospolečenské podmínky k životu spadajících do oblasti sociálního kapitálu. Výdaje na zdraví. Zlepšování zdraví populace. Zlepšování vstřícnosti zdravotnického systému. Spravedlivé finanční zatížení.

Souhrnný report