Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 45/04
Data Státního zdravotního ústavu o hlášených přenosných nemocech v České republice a data Českého statistického úřadu o zemřelých. Vybrané přenosné nemoci v letech 2000, 2001, 2002 a 2003. Vybrané přenosné nemoci a zemřelí 2003. Děti do 14 let zemřelé na přenosné nemoci. Struktura hlášených přenosných nemocí.

Souhrnný report