Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 47/04
Přepočtený celkový počet osob, které pracovaly koncem roku ve zdravotnictví. Evidenční počet v resortu zdravotnictví a v zdravotnických zařízeních ostatních resortů (obrany, vnitra, spravedlnosti a dopravy). Rozdělení ůpodle zřizovatelů. Podíl žen na počtu pracovníků ve zdravotnictví. Smluvní pracovníci v evidenčním a v přepočteném počtu. Roční nárůst.

Souhrnný report