Potraty podle věku ženy v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 50/04
Potraty v České republice podle věku ženy, druhu a způsobu provedení v. Druhy potratů v r. 2003. Snižování počtu potratů na 1000 žen fertilního věku. Pokles umělé potratovosti v 90. letech v ČR z hlediska jednotlivých věkových skupin. Posun ve věku žen při UPT. Maximum miniinterrupcí na tisíc žen příslušného věku.

Souhrnný report