Činnost oboru dermatovenerologie v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 56/04
Data o ambulantní činnosti oboru podle výkazu A (MZ) 1-01. Počty lékařů a SZP včetně smluvních pracovníků. Sledované a léčené nemoci, ošetřovaní a dispenzarizovaní pacienti podle diagnóz. Přístrojové vybavení pracovišť.

Souhrnný report