Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 57/04
Sledování výskytu tuberkulózy v ČR v publikaci o epidemiologii TBC, průběhu a výsledcích léčby vydávané od roku 1959. Informační systém bacilární TBC v SZÚ. Registr tuberkulózy. Porovnání získaných údajů, správou pověřen ÚZIS ČR. Sběr dat provádí hygienická služba. Historicky nejnižší výskyt onemocnění za celé sledované období. Onemocnění dýchacího ústrojí, jiná TBC onemocnění.

Souhrnný report