Tuberkulóza v Evropě v letech 1995 - 2001 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 58/04
Instituce EuroTB, definice, historie vzniku, funkce a cíl, spolupráce v evropském WHO regionu a s ČR (data za ČR předává ÚZIS ČR ve spolupráci s Národní jednotkou dohledu nad TBC) a její publikace "Surveillance of Tuberculosis". Přehled informací v AI 58/04.

Souhrnný report