Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 59/04
Srovnání zemí podle HDP a podílu výdajů na zdravotnictví na HDP. Podíl veřejných výdajů na celkových výdajích na zdravotnictví. Mezinárodní srovnání výdajů na 1 obyvatele.

Souhrnný report