Studující a absolventi lékařských, zdravotně - sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 62/04
Údaje o studujících a absolventech magisterského studia lékařských fakult včetně cizinců v letech 2000 - 2002 zpracovává ÚZIS ČR. Zdrojem jsou výkazy MŠMT V 11 - 01 a V 12 - 01 o vysoké škole k 31.10.2002 a o absolventech vysokých škol za rok 2003. Lékařské fakulty, zdravotně-sociální fakulty, farmaceutické fakulty - studující, nově přijatí a absolventi.

Souhrnný report