Údaje v Registru substituční léčby k 30.6.2004

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 63/04
Agonista schválená k substituční léčbě v České republice. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR spravuje Národní registr lékařsky indikovaných substitučních látek a eviduje pacienty substit. terapie léčené ve specializovaných z. z. akreditovaných pro substituční léčebné program. Údaje v registru.

Souhrnný report