Celkové výdaje na zdravotnictví v České republice v roce 2003 - upřesněný odhad včetně výdajů na zdravotnictví v jiných rezortech

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 64/04
Struktura celkových výdajů na zdravotnictví podle druhu výdaje a resortu jej vydávajícího. Vývoj výdajů na zdravotnictví. Podíl jednotlivých zdrojů na financování zdravotnictví. Meziroční srovnání výdajů na HDP. Výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele. Upravený výpočet celkových výdajů na zdravotnictví.

Souhrnný report