Zpráva o rodičce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 65/04
Od roku 1991 je v ÚZIS ČR veden informační systém "Rodička a novorozenec". Je zde sledován zdravotní stav matek během těhotenství a porodu, stav plodu a novorozence a případné komplikace. Vstupním dokladem do systému jsou povinná statistická hlášení "Zpráva o rodičce" a "Zpráva o novorozenci". "Zpráva o rodičce". Vyplňují se za všechny rodičky včetně cizinek s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR a statisticky zachycuje období těhotenství, porodu a šestinedělí.

Souhrnný report