Zpráva o novorozenci 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 66/04
V ÚZIS ČR je od roku 1991 veden informační systém "Rodička a novorozenec". Sleduje se zdravotní stav matek během těhotenství a porodu, stav plodu a novorozence a případné komplikace. Vstupním dokladem do systému jsou povinná statistická hlášení "Zpráva o rodičce" a "Zpráva o novorozenci" která se pořizují za novorozence vč. mrtvě narozených a statisticky zachycuje dobu novorozeneckou, tedy do 28 dnů věku dítěte. O novorozenci nepřetržitě hospitalizovaném od narození se hlášení ukončí až po dovršení 3 měsíců života.

Souhrnný report